GlobVenture

uważność w praktyce

Mindful business

Mindful business = nieograniczone korzyści na dwóch płaszczyznach. Czyli wpływ uważności na pracę organizacji i jej wyniki rynkowe oraz wpływ uważności na pracownika jako jednostki. Zależność ta jest prosta – Read more…