GlobVenture

medytacja indywidualna, kursy i wakacje mindfulness

GlobVenture

Pakiet początkującego medytatora

Mindfulness – szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę. Istotą uważności jest zachowanie w kolejnych chwilach świadomości nieosądzającej. Kultywujemy ją poprzez doskonalenie zdolności kierowania i utrzymywania, w możliwie jak najpełniejszy sposób, uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej. W procesie tym nawiązujemy ściślejszy kontakt z własnym życiem i tym, co się w nim dzieje.

„Życie. Piękna Katastrofa.”

Jon Kabat Zinn

Mindfulness… bycie świadomym w każdym aspekcie życia, prowadzi przez bezpośrednią redukcję stresu do zwiększenia zadowolenia z życia. Są to techniki całkowicie świeckie, jednak już 2500 lat temu Budda stworzył podobną technikę i nazwał ją Vipassana – medytacja oparta na całkowitym mindfulness, nauczana w wielu różnych podejściach.

Poniższe opracowanie pokazuje jak w prosty sposób zwiększać świadomość w każdej chwili naszego dnia. Idealna lektura na początek.

Wersja angielska.   Wersja polska.